Hiển thị 1–12 của 63 kết quả

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone X

950,000

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone SE 2020

850,000

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone 8 Plus

850,000

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone 8

750,000

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone 7 Plus

850,000

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone 7

750,000

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone 6s Plus

750,000

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone 6s

650,000

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone 6 Plus

550,000

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone 6

500,000
2,500,000

Thay sửa cảm ứng

Thay IC cảm ứng iPhone 13 Pro

2,200,000