Xóa tài khoản iCloud iPad Mini 2

750,000

Bảng giá xóa tài khoản iCloud iPad Mini 2:

Model Giá Bảo hành
Wifi 750.000  Bao reset
Wifi + 3G 750.000đ Bao reset

Chi tiết dịch vụ:

  • Thời gian làm: 2 – 3 Giờ
  • Quy trình làm: Phần cứng