Thay kính lưng vỏ độ iPhone 11 lên 12

850,000

Giá bao gồm công thợ thay thế và thời gian bảo hành, không phát sinh thêm chi phí nào khác

  • Thời gian thay: 60 phút
  • Bảo hành: 12 tháng không hở keo vào bụi