Thay IC cảm ứng iPhone 12 Pro

1,800,000

Bảng giá thay ic cảm ứng iPhone 12 Pro:

STT Giá thay Thời gian bảo hành
Thay IC cảm ứng iPhone 12 1.500.000  6 tháng
Thay IC cảm ứng iPhone 12 Mini 1.500.000  6 tháng
Thay IC cảm ứng iPhone 12 Pro 1.800.000  6 tháng
Thay IC cảm ứng iPhone 12 Pro Max 1.800.000  6 tháng

Giá bao gồm công thợ thay thế và thời gian bảo hành, không phát sinh thêm chi phí nào khác.