Sửa iPhone 6s liệt cảm ứng

Liên hệ

Bảng giá sửa iPhone 6s liệt cảm ứng:

STT Giá thay Thời gian bảo hành
Sửa thay IC cảm ứng iPhone 6 500.000  6 tháng
Sửa thay IC cảm ứng iPhone 6 Plus 550.000  6 tháng
Sửa thay IC cảm ứng iPhone 6s 650.000  6 tháng
Sửa thay IC cảm ứng iPhone 6s Plus 750.000  6 tháng

Giá bao gồm công thợ thay thế và thời gian bảo hành, không phát sinh thêm chi phí nào khác.