Camera sau iPhone Xs Max zin chính hãng

1,350,000

Giá bao gồm công thay thế và thời gian bảo hành, không phát sinh thêm chi phí nào khác.