Camera sau iPhone 8 zin chính hãng

950,000

Giá bao gồm công thay thế và thời gian bảo hành, không phát sinh thêm chi phí nào khác.