Camera sau iPhone 8 Plus zin chính hãng

1,350,000

Giá bao gồm công thay thế và thời gian bảo hành, không phát sinh thêm chi phí nào khác.