Camera sau iPhone 6 Plus zin chính hãng

300,000

Giá bao gồm công thay thế và thời gian bảo hành, không phát sinh thêm chi phí nào khác.