Camera sau iPhone 5c zin chính hãng

150,000

Giá bao gồm công thay thế và thời gian bảo hành, không phát sinh thêm chi phí nào khác.