Camera sau iPhone 11 zin chính hãng

1,390,000

Giá bao gồm công thay thế và thời gian bảo hành, không phát sinh thêm chi phí nào khác.